Obchodní podmínky

PROVOZOVATEL - KOMANDOR CZECH REPUBLIC s.r.o.

Bulharská 996/20, Vršovice (Praha 10), 101 00 Praha

Odpovědná osoba: Jiří Přívora

Telefon: 222 724 020

Email: komandor@komandor.cz

IČ: 62411578

DIČ: CZ 62411578

Objednávka

 • Objednávku vestavěné skříně může Objednatel provést na vzorkové prodejně, prostřednictvím telefonické, emailové, nebo písemné objednávky.
 • Po provedení objednávky se k Objednateli v dohodnutém termínu dostaví zaměřovací technik na zaměření skříně.
 • Zaměřovací technik sepíše se Objednatelem závaznou smlouvu, kde bude specifikována velikost skříně, použité materiály, výše zálohy, celková cena včetně DPH a termín montáže.

Peněžní podmínky, DPH, doprava

 • Záloha ve výši minimálně 50% se platí při sepsání smlouvy v hotovosti, nebo převodem na účet dodavatele do 25 prac. dnů od podepsání smlouvy. Po převzetí zakázky zákazník doplatí zbytek skříně montážní četě v hotovosti, oproti faktuře na celkovou částku a příjmovému dokladu na doplatek.

Zaměření

 • Vlastní zaměření prostoru je vždy součástí výroby vestavěného nábytku na míru.
 • Pro přesné zaměření musí být prostor pro skřín/šatnu zcela přístupný tak, aby technik mohl přesně změřit všechny potřebné rozměry.
 • Objednatel musí zaměřovacího technika informovat o skrytých překážkách (rozvody elektřiny, vody, plynu) a ty uvést do smlouvy. V opačném případě nenese Zhotovitel vinu za jejich poškození.

Termíny dodání

 • Termín dodání je individuální a závisí na více okolnostech jako je složitost výroby, nestandardní materiál atd. O předběžném termínu zhotovení bude Objednatel informován realizačním technikem před přijetím závazné objednávky. Realizace vestavěné skříně trvá cca 25 pracovní dní. Před plánovaným datem montáže, termín musí Objednatel závazně potvrdit a to telefonicky, e-mailem nebo SMS.

Odstoupení od smlouvy 

 • Veškeré reklamace musí mít písemnou formu a předkládají se v místě prodeje, nebo emailem na adresu: janchmelir@komandor.cz.
 • Objednatel může odstoupit od smlouvy do 3 dnů od podpisu závazné smlouvy. Při dodržení této lhůty, dostane Objednatel zaplacenou zálohu zpět. V ostatních případech odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka, všechny zákazníkem zaplacené zálohy propadají. Zhotovitel má právo odstoupit od zakázky v případě zvlášť nevhodných prostor pro montáž skříní. Posouzení vhodnosti prostor pro instalaci skříní je plně v kompetenci zaměřovacího technika provádějícího měření.
 • V případě, že Objednatel z vlastní viny nepřevezme dílo v dohodnutém termínu nebo neumožní montáž díla na místě a v čase uvedeném ve smlouvě, je povinen zaplatit Zhotoviteli skladné ve výši 0,2 % z hodnoty díla denně a smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny zakázky. Skladné se účtuje počínajíc 1 dnem od dohodnutého termínu po dobu maximálně 30 dnů. Po této době je Zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy a dílo zlikvidovat. Objednateli v takovémto případě propadá záloha ve prospěch Zhotovitele a Objednatel je dále povinen zaplatit smluvní pokutu a příslušnou částku skladného.

Záruka a reklamace

 • Záruční dobu poskytujeme v délce 2 až 5 let na celé dílo. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození skříně nebo jeho součástí neodbornými zásahy, nevhodným ošetřováním nebo neopatrnou manipulací (zejména se skleněnými výplněmi posuvných dveří). Dále je nutné pro udržování pojezdového mechanismu v bezvadném stavu udržovat pojezdové části v čistotě a minimálně každý měsíc očistit kolej a pojezdová kolečka od prachu vyluxováním. Tento úkon je pro životnost skříně obzvláště důležitý.
 • Reklamace se řídí Občanským zákoníkemZákonem o ochraně spotřebitele.
 • Reklamace je nutné nahlásit na e-mail janchmelir@komandor.cz nebo telefonicky na tel. 605297348, reklamaci poté řeší reklamační technik, který se zákazníkem telefonicky dohodne návštěvu a poté další postup vyřizování reklamace (oprava, výměna, seřízení). KOMANDOR se zavazuje vyřídit reklamace v co nejkratším možném termínu v závislosti na dalších krocích potřebných k vyřízení reklamace (konzultace s výrobcem, objednání nového zboží).Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací...